Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Provozní financování v Liferay portálu pro UniCredit Leasing

Provozní financování v Liferay portálu pro UniCredit Leasing

UniCredit Leasing

Aplikace umožňuje importérovi vkládat data faktur vozů dodaných dealerům, centrále UCL tato data kontrolovat a dle zjištěných údajů vyplácet peníze. Prodejcům je umožněno sledovat průběh celého procesu.

Cíl projektu

Společnost UniCredit Leasing (UCL) používala v ČR od roku 2003 pro provozní (zálohové) financování automobilů na míru vyvinutou internetovou aplikaci od AMI Praha spojující importéry s prodejci automobilů a centrálou společnosti.

UCL předem hradí vozidla dodaná importérem prodejci. Prodejce pak může auto prodat za hotové a peníze vrátit nebo na uzavřít leasingovou smlouvu s UCL. K druhé možnosti je motivován bonusy.

Aplikace umožňuje importérovi vkládat data faktur vozů dodaných dealerům, centrále UCL tato data kontrolovat a dle zjištěných údajů vyplácet peníze. Prodejcům je umožněno sledovat průběh celého procesu.

Je umožněna účast více importérů a více sítí prodejců. Systém je otevřený a umožňuje zapojení různých druhů provozního financování.

Popis projektu

Společnost UCL si v roce 2014 zvolila portálovou technologii Liferay jako jednotný základ pro komunikaci s externími subjekty (importéry, dealery) i pro pokrytí některých interních procesů. Zároveň byla provedena změna základního leasingového SW, starší produkt ILEAS byl nahrazen systémem MS Dynamics Navision (NAV).

AMI Praha dodávala řešení provozního financování (PF) na platformě Liferay jako subdodavatel pro hlavního dodavatele této technologie ARBES Technologies. Zároveň bylo úkolem zajistit IT podporu pro unifikaci procesů PF mezi českou a slovenskou částí UCL.

V projektu byla provedena nová implementace uživatelského rozhraní pro aplikaci provozního financování v podobě tzv. „portletu“ pro portál Liferay včetně zajištění platformy pro online podepisování PDF dokumentů.

Zároveň byla kompletně přepracována integrace s backendovým systémem. Veškeré vkládací operace probíhají pomocí web-service rozhraní systému NAV a veškerá data pro zobrazování jsou z NAV získávána pomocí dedikovaných databázových pohledů.

Pro propojení se systémy importérů byly zachovány dosavadní možnosti, tj. integrace přes web-services nebo přenosem datových souborů.

V rámci projektu proběhla také proběhla analýza nástrojů používaných pro PF na Slovensku a návrh uživatelského rozhraní nového systémů vycházel z postupů používaných v obou zemích. Business proces na Slovensku byl kompletně převeden do námi dodávané aplikace.

Popis řešení

Provozní financování je v České i Slovenské republice kompletně provozováno pomocí nové aplikace dodané AMI Praha, která běží na platformě Liferay a je integrována s backendovým MS Dynamics Navision. Řešení bylo prezentováno i pobočkám UniCredit v dalších evropských zemích a jedná se o jeho dalším rozšíření.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?