Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Provozní financování Mazda

Provozní financování Mazda

UniCredit Leasing

Nastavení spolupráce s novým kooperačním partnerem Mazda v rámci provozního financování UniCredit Leasing CZ, a.s. Řešení zahrnuje technické zajištění přesunu dat celého portfolia provozního financování od společnosti Credium do společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s.

Cíl projektu

Cílem řešení bylo nastavení spolupráce s novým kooperačním partnerem zahrnující technické zajištění přesunu dat celého portfolia provozního financování od společnosti Credium do společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. z pohledu datové základny i obchodních procesů a tím zabezpečit kontinuální provozní financování pro importéra Mazda s přizpůsobením se specifickým požadavkům na zajištěním financování. Cílem projektu bylo také co největší využití stávajících komponent Provozního financování.

Popis projektu

Provedení důkladné analýzy požadavků a procesů na provozní financování Importéra byla klíčová k pochopení potřeb a očekávání pro zajištění financování skladových zásob Dealerů a plynulého přechodu z předcházející financující společnosti.

Z analýzy vyplynula nutnost implementace tzv. Čekárny pro neúspěšně zpracovaná data. Neméně důležitý je subsystém pro e-mailové a systémové notifikace o blížících se platbách (časově variabilní), upomínkách o platbách zmeškaných (odstupňované) a hlášení generované specifickými událostmi (Čekárna,…).

Při migraci portfolia byla přenesena financování za částku více než 200 mil Kč. Za první měsíc od spuštění byla přes implementované řešení dále zahájena nová financování za cca 170 mil. Kč.

Byl kladen důraz na precizní zajištění přenosu a uchovávání citlivých dat o financování spolu s jejich efektivním zpracováváním. Součástí řešení také bylo zajištění přenosu dat pro proces uvolňování technických průkazů externí firmou.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?