Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha AMI Praha se stěhuje do nových prostor
AMI Praha se stěhuje do nových prostor

AMI Praha se stěhuje do nových prostor

„Po pětadvaceti letech na trhu jsme se chtěli více přiblížit našim zákazníkům, ale i současným a budoucím zaměstnancům, kterých při růstu společnosti potřebujeme čím dál tím víc. Formou servisových kanceláří můžeme našim lidem nabídnout prostor se všemi aktuálními trendy a vymoženostmi, jako je nespočet zasedacích místností, telefonní budky nebo nejrůznější prostory a aktivity pro odreagování. A přitom se můžeme plně věnovat naší práci,“ uvedl předseda představenstva společnosti AMI Praha Petr Urban s tím, že obrovskou výhodou je pro firmu prostorová flexibilita. V covidové době se podle něj všichni naučili pracovat z domova, ale začala se vytrácet pozitivní soudržnost kolektivu. Proto zavedla firma hybridní model, ve kterém budou zaměstnanci dále využívat home office, ale částečně se vrátí do kanceláří. V nich by se měly potkávat minimálně týmy, které spolu intenzivně spolupracují.

„Protože nevíme, do jaké míry se do kanceláří nakonec zcela vrátíme, sáhli jsme po konceptu, díky kterému si můžeme prostor flexibilně rozšiřovat nebo ubírat. To nám současně vyhovuje i pro naši růstovou strategii. Nebudeme vázáni jen na jeden prostor v jedné lokalitě, ale máme přístupy do sdílených kanceláří všude po Praze a výhledově i v dalších městech. Kanceláře máme tedy oficiálně v Karlíně, ale naši zaměstnanci mohou pracovat kdekoli jim to vyhovuje,“ vysvětlil Petr Urban s tím, že se firma do Karlína přestěhuje postupně do konce září letošního roku.

AMI Praha se věnuje především bezpečnosti IT a podpoře podnikových procesů. Alfou a omegou činnosti je elektronická identita v tzv. enterprise prostředí, tedy pro organizace využívající více informačních systémů, ke kterým přistupují tisíce uživatelů, zaměstnanců či zákazníků. V oblasti e-identity firmy v současnosti dále rozšiřuje své kompetence, a tím posiluje svou unikátní pozici na trhu. „V Čechách jsme často jedinými partnery zajímavých zahraničních technologických inovátorů. S nimi se pak snažíme trendy v autorizacích a autentizacích nejen následovat, ale zároveň také vytvářet,“ dodal Urban.