Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Role manager

Role manager

ČEZ

Po nasazení Identity manageru a jeho provozu vznikla potřeba řídit kromě identit také uživatelské role. Důvodem bylo velké množství systémů a uživatelů, a tím násobné množství rolí, které je potřeba nějakým způsobem konsolidovat a řídit.

Cíl projektu

Po nasazení Identity manageru a jeho provozu vznikla potřeba řídit kromě identit také uživatelské role. Důvodem bylo velké množství systémů a uživatelů, a tím násobné množství rolí, které je potřeba nějakým způsobem konsolidovat a řídit.

Cílem projektu byla volba vhodného nástroje, analýza možností integrace do aktuální infrastruktury a jeho nasazení. Dalším neméně důležitým požadavkem byla integrace na existující Identity manager.

Popis projektu

Předmětem projektu byla volba nástroje pro správu rolí, studie proveditelnosti, vlastní nasazení a uživatelské úpravy.

  • V první fázi jsme vycházeli ze znalosti prostředí a vlastní zkušenosti s vývojem Identity manageru a proto jsme zákazníkovi dokázali představit optimální řešení, splňující jeho požadavky.
  • Dále byla provedena, na testovacím prostředí, základní instalace a ve větším detailu ověřena použitelnost nástroje, včetně možnosti vlastních úprav.
  • Produkt byl následně nainstalován do prostředí klienta a propojen s Identity managerem, který se stal pro nový Role manager autoritativním zdrojem dat.

Vlastní nasazení bylo doplněno o klientské úpravy tak, aby byl produkt v souladu s procesy a pravidly společnosti.

Projekt přinesl mimo uvedené výhody nový koncept business rolí, které seskupují aplikační role a tím dále zjednodušují práci s rolemi obecně.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?