Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

Reporting

Chemopetrol

Pro projekt E-commerce firmy Chemopetrol dokončila AMI Praha komunikační a informační systém Reporting.

Popis projektu

Tento systém vznikl jako nástroj pro sběr, třídění a vyhodnocování informací mezi Chemopetrolem a zahraničními obchodními zastoupeními mateřské společnosti Unipetrol. Do tohoto systému se postupně zapojili specialisté odborných útvarů Chemopetrolu – aplikačně-technického servisu, řízení jakosti, logistici, ale i pracovníci strategie, informačního střediska atd. Systém také zajišťuje Chemopetrolu velmi důležitou zpětnou vazbu mezi výrobcem a zákazníkem, a tak mu umožňuje pružněji reagovat na požadavky trhu. Pro zefektivnění prodejní administrativy je aplikace doplněna o moduly přípravy a tvorby kupních smluv, kalkulací, dopravních nákladů a o další interně zaměřené úkoly.

Technologie: Aplikace je vytvořena na platformě Microsoft ASP. Komunikaci se systémem SAP/R3 zajišťují web services na straně aplikace a RPC na straně SAP.

Zaujala vás tato reference?