Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Provozní financování Jaguar Land Rover

Provozní financování Jaguar Land Rover

UniCredit Leasing

Nastavení spolupráce s novým kooperačním partnerem Jaguar Land Rover v rámci provozního financování UniCredit Leasing CZ, a.s. Řešení zahrnovalo technické zajištění přesunu dat celého portfolia provozního financování od společnosti Credium do společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s.

Cíl projektu

Cílem řešení bylo nastavení spolupráce s novým kooperačním partnerem Jaguar Land Rover. Řešení zahrnovalo technické zajištění přesunu dat celého portfolia provozního financování od společnosti Credium do společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. z pohledu datové základny i obchodních procesů a tím zabezpečilo kontinuální provozní financování pro importéra Jaguar Land Rover s přizpůsobením se specifickým požadavkům na zajištění financování. Cílem projektu bylo také co největší využití stávajících komponent Provozního financování.

Popis projektu

  • V průběhu analýzy byly popsány obchodní procesy a potřeby a očekávání importéra ohledně procesu provozního financování.
  • Byl definován způsob výměny dat včetně jejich struktury, vzhled a obsah předávaných dokumentů a také proces uvolňování technických průkazů.
  • V průběhu implementace byly nastaveny a otestovány všechny funkční celky, včetně ověření migrace dat od společnosti Credium.

Vlastní migrace a spuštění provozního financování proběhla bez problémů díky bezproblémové součinnosti s klientem a výborné znalosti provozního financování.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?