Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Provozní financování Fiat

Provozní financování Fiat

UniCredit Leasing

Nastavení spolupráce s novým kooperačním partnerem Fiat v rámci provozního financování UniCredit Leasing CZ, a.s.. Řešení zahrnuje technické zajištění přesunu dat celého portfolia provozního financování od společnosti Credium do společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s.

Cíl projektu

Cílem řešení bylo nastavení spolupráce s novým kooperačním partnerem zahrnující technické zajištění přesunu dat celého portfolia provozního financování od společnosti Credium do společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. z pohledu datové základny i obchodních procesů a tím zabezpečit kontinuální provozní financování pro importéra Fiat s přizpůsobením se specifickým požadavkům na zajištění financování. Cílem projektu bylo také co největší využití stávajících komponent Provozního financování.

Popis projektu

Provedení důkladné analýzy požadavků a procesů na provozní financování importéra byla klíčová k pochopení potřeb a očekávání pro zajištění financování skladových zásob dealerů a plynulého přechodu z předcházející financující společnosti.

Z analýzy vyplynula nutnost implementace tzv. Čekárny pro neúspěšně zpracovaná data. Neméně důležitý je subsystém pro e-mailové a systémové notifikace o blížících se platbách (časově variabilní), upomínkách o platbách zmeškaných (odstupňované) a hlášení generované specifickými událostmi (Čekárna,…).

Byl kladen důraz na precizní zajištění přenosu a uchovávání citlivých dat o financování spolu s jejich efektivním zpracováváním. Součástí řešení také bylo zajištění přenosu dat pro proces uvolňování technických průkazů externí firmou.

V rámci migrace dat bylo třeba zkoordinovat a bezpečně zajistit import dat ze dvou různých subjektů financování etapovitě ve dvou vlnách, celkově tedy čtyři migrace dat.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?