Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Portál Pražské plynárenské Distribuce

Portál Pražské plynárenské Distribuce

Pražská plynárenská Distribuce

Dne 1.1.2011 jsme předali Pražské plynárenské – Distribuci, a.s. do provozu portál pro obchodníky s plynem. Zákazník prostřednictvím námi dodaného řešení dostál svým závazkům, které mu plynou z ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb. o „Pravidlech trhu s plynem“. Implementované řešení spravujeme od roku 2011.

Popis projektu

V souvislosti s potřebou svobodného přístupu k trhu s energiemi, jmenovitě plynem, vznikl požadavek Pražské plynárenské Distribuce, a.s. na řešení přístupu elektronickou cestou. Námi nabídnuté řešení byl portál na Java EE technologii – Liferay Portal.

V rámci implementace uvedeného řešení byl zprovozněn sofistikovaný systém komunikace s obchodníky druhých stran se škálovaným přístupem k jednotlivým typům jejich požadavků.

Pro orientaci obchodníků ve vlastním prostředí portálu slouží propracovaná uživatelsky přívětivá nápověda. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. se zvoleným řešením zařadila do úzké skupiny distributorů energií s vysokým standardem elektronické komunikace s okolním světem.

Popis řešení

Portál byl od doby svého vzniku obohacen o nové funkce jako např. kontrola odběrných míst, proces změny dodavatele a schvalování dodatků ke smlouvám. Do portálu se pak také pravidelně promítají změny související s legislativou.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?