Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Podepisování PDF pilot Jaguar Land Rover

Podepisování PDF pilot Jaguar Land Rover

UniCredit Leasing

Elektronické podepisování vygenerovaného PDF dokumentu obsahující vozy k financování/potvrzení v rámci provozního financování společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s.

Cíl projektu

Díky požadavkům vyplývajícím z Nového občanského zákoníku (NOZ) týkajících se nepopiratelnosti projevu vůle, bylo třeba prokazatelnou formou zajistit proces Zajišťovacího převodu vlastnického práva. Potvrzení převodu práva od dealera na UniCredit Leasing musí ve smyslu NOZ ověřitelným způsobem provést dealer.

Popis projektu

V analytické fázi bylo navrženo několik variant řešení dané problematiky, kdy byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta elektronického podepisování vygenerovaného PDF dokumentu obsahující vozy k financování/potvrzení. Celé řešení bylo navrženo tak, aby podepisování bylo pro dealery co nejjednodušeji znovupoužitelné i u dalších importérů. Výsledná implementace je díky zapouzdření do nové komponenty použitelná pro obecné řešení této problematiky (i mimo provozní financování).

V rámci realizace byla vytvořena aplikace používající OpenSource knihovny pro vkládání elektronického podpisu do vlastností PDF dokumentu. Součástí bylo také nastavení kontrol vlastnictví certifikátu dealerem, platnosti certifikátu a ověření vůči CRL českých certifikačních autorit. Pro zajištění platnosti obsahu a certifikátů výsledného PDF dokumentu je každý opatřen časovým razítkem – navíc se tím prodlužuje lhůta ověřitelnosti elektronického podpisu na 5 let (certifikát dealera má platnost jen 1 rok).

Bylo třeba uzpůsobit workflow financovaných vozidel a webové rozhraní provozního financování tak, aby bylo možné rozlišit vozy, kde již dealer projevil vůli financovat vybraná vozidla a u kterých ještě nikoliv. Dealerovi se po přihlášení na webové rozhraní PF objevil seznam vozů, u nichž je třeba odsouhlasit jejich financování. Z nich má možnost si vybrat vozidla k potvrzení, ta se mu po té zobrazí ve vygenerovaném PDF dokumentu. Dokument má možnost ověřit (původce UnicCredit Leasing). Dokument pak podepíše osobním certifikátem. Certifikát může být uložený přímo v úložišti počítače nebo na výměnném médiu (flash) – pak se certifikát vybírá ze souboru. Po úspěšném podepsání je kopie dokumentu odeslána dealerovi mailem.

Také byly nastaveny notifikační zprávy dealerům se seznamem nových potvrzení (v průběhu dne) a s doposud nepotvrzenými vozidly (na konci dne). Souhrnná notifikace na konci dne odchází i na importéra.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?