Security Information and Event Management

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Ochrana aktiv Security Information and Event Management
Security Information and Event Management

Security Information and Event Management

SIEM (Security Information and Event Management) je management bezpečnostních informací a událostí

Proč SIEM?

Automatické monitorování bezpečnostního prostředí podnikové sítě v reálném čase, identifikace a náprava bezpečnostních incidentů a dokumentování shody s předpisy

Shromažďují a korelují bezpečnostní i další informace v rámci celé síťové infrastruktury organizace, včetně údajů z produktů pro správu identit a přístupů či dalších systémů, zařízení a aplikací

Pomáhají vyhodnotit shromážděné údaje, identifikují problémy s bezpečností a ověřují jejich shodu s předpisy

Přínosy SIEM

Analýza dat generovaných při provozu podnikových systémů

Automatický monitoring – automatická kontrola sítě v reálném čase, která umožňuje rychlou a efektivní reakci na anomálie a hrozby

Náprava při narušení – správci IT mohou okamžitě reagovat na základě předem určených úloh, regulačních požadavků a obchodní strategie

Integrace s řízením identit – integrace řešení SIEM s produkty pro správu identit a přístupů zajišťuje úplné a automatizované bezpečnostní řešení shody s předpisy

Produkty

Reference v oblasti SIEM

Zajímají vás naše reference v oblasti SIEM?
Podívejte se, kterým klientům jsme pomohli s nasazením Security Information and Event Management.