Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Zpracování nenárokové složky mzdy pro Pražské služby a.s.
Zpracování nenárokové složky mzdy pro Pražské služby a.s.

Zpracování nenárokové složky mzdy pro Pražské služby a.s.

Pro Pražské služby a.s., přední firmu zabývají se nakládáním s komunálním odpadem, jsme vytvořili aplikaci pro zpracování a evidenci nenárokové složky mzdy.

Mzda zaměstnance je tvořena fixní a nenárokovou složkou. Nenároková složka se skládá z variabilní složky (závislé na hodnocení) a provozní odměny.

Aplikace čerpá údaje o organizační struktuře, zaměstnancích, docházce a výchozím nastavení nenárokových složek mzdy z informačního systému Noris (dnes Helios).

V aplikaci podle až pěti kritérií hodnotí vedoucí své podřízené. Z vyplněného hodnocení a docházky je počítána částka, která bude zaměstnanci přidělena na variabilní složce. Zároveň existuje možnost z finančních prostředků „ušetřených“ snížením hodnocení přidělit zaměstnancům tzv. provozní odměnu.

Na konci procesu účetní přenáší výsledné hodnoty nenárokové složky zpět do Norisu, kde probíhá konečné zpracování mezd.

Aplikaci využívá cca 150 vedoucích pro hodnocení cca 1300 zaměstnanců.

Uživatelské rozhraní je plně integrováno do intranetového řešení zákazníka tvořeného systémem Sun Java Portal Server. Aplikační logika je tvořena EJB moduly na Sun Application Server. Role uživatelů jsou definovány v Sun Java Directory Serveru, který je v PS a.s. standardem pro ukládání uživatelů. Komunikace s Norisem je založena na využití Web Services.

K dodané aplikaci poskytujeme podporu a probíhají práce na dalším rozvoji.