Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Vytvořili jsme web pro návrh nového občanského zákoníku
Vytvořili jsme web pro návrh nového občanského zákoníku

Vytvořili jsme web pro návrh nového občanského zákoníku

Pro Ministerstvo spravedlnosti ČR jsme vytvořili webovou prezentaci k návrhu nového občanského zákoníku. Návštěvníci na ní naleznou informace nejen k připravovanému zákoníku, ale také k návrhu nového obchodního zákona a zákona o mezinárodním právu soukromém. Texty navrhovaných právních předpisů jsou na webu k dispozici ve znění, ve kterém byly odeslány do připomínkových řízení. Informace jsou přehledně rozděleny do tematických okruhů a kopírují jednotlivé části zákona.

„Nový informační web si klade za cíl ulehčit veřejnosti orientaci v procesu rekodifikace soukromého práva a poskytovat informace o aktuálním dění v této oblasti. Snažíme se být k občanům co nejotevřenější, zpravovat je o naší práci, zvláště jde-li o tak zásadní kodexy, jakými jsou občanský zákoník či obchodní zákon, které se týkají každého z nás,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Při návrhu byl kladen velký důraz na přehlednost publikovaných informací a snadnou orientaci na webu. Po grafické stránce je web velmi střídmý a elegantní, s využitím stínování, přechodů a moderních ikon.