Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Upgrade LDAP a AM pro Českou poštu
Upgrade LDAP a AM pro Českou poštu

Upgrade LDAP a AM pro Českou poštu

Projekt byl rozdělen do pěti fází a harmonogram počítal s deseti měsíci realizace. Některé části projektu byly realizovány subdodávkou od společností Oracle a GEMSystem. Na straně zákazníka byl na projektu k dispozici projektový manažer, architekt a několik specialistů z ovlivněných oddělení klienta.

V rámci analýzy jsme zmapovali veškeré funkcionality jednotlivých nástrojů a navrhli postup migrace, novou infrastrukturu pro všechna prostředí včetně revidované replikační topologie.

Poté proběhla migrace stávající infrastruktury CAS-LDAP na nový ODSEE a následně systému AM na OpenSSO. Pro ověření funkčnosti nového řešení jsme napojili jednu vzorovou aplikaci a Externí portál České pošty.

Ve fázi testování proběhly zátěžové testy, které prokázaly efektivnější zpracovávání požadavků. Po dobu přepínání aplikací ze stávajícího na nové řešení je zajištěn paralelní provoz a replikace tak, aby nedošlo k výpadkům poskytovaných služeb.