Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha ÚJOP – I. etapa

ÚJOP – I. etapa

Nová prezentace Ústavu jazykové a odborné přípravy, který je součástí Univerzity Kalovy umožňuje v první etapě seznámení s činností ústavu. Další etapy rozvoje
www.ujop.czse připravují.