Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Slavíme čtvrtstoletí!
Slavíme čtvrtstoletí!

Slavíme čtvrtstoletí!

Hodně štěstí zdraví, hodně štěstí zdraví, hodně štěstí milá AMI, hodně štěstí zdraví.


Ptáte se, proč si tady prozpěvujeme? Zpívat je sice nyní zakázáno, ale nám do zpěvu je. AMI totiž letos slaví významné jubileum – 25 let svého fungování! Petr Urban, předseda představenstva a člověk, který, jak sám říká, má s AMI Praha životní pouto, nám řekne pár milých slov o tom, kam se firma za celou tu dobu posunula, kde je nyní a co ji čeká.

Ahoj Petře. Můžeš se nám ve stručnosti představit a říct pár slov o AMI Praha a.s.?

Ahoj, když to vezmu z rychlíku, tak já osobně jsem extrémně soutěživý realista, nastavením stará škola, tedy ještě věřím na sílu podání ruky. Celý život se snažím kombinovat naplňování vysokých profesních cílů se sportem, který je pro mě takovým filtračním ventilem a s rodinou, bez které bych se z toho všeho už dávno stal případem pro psychiatra.

Do AMI Praha jsem se dostal na začátku tisíciletí jako ještě student informačního managementu na informatice v rámci VŠE v Praze. A protože to s mojí náturou ani jinak skončit nemohlo, zakotvil jsem v obchodním úseku, posléze v kombinaci s managementem. Měl jsem štěstí, protože AMI Praha je mi v mnohém podobná. Mladý kolektiv, přátelská atmosféra, férové jednání, a to vše při cílení na vysokou kvalitu služeb a neustálé posouvání se kupředu. Vzniklo životní pouto.

AMI Praha je ryze česká rostoucí společnost zaměřená na specifickou část bezpečnosti a provozu IT – na procesy kolem elektronické identity. V tom, co v AMI děláme, patříme prokazatelně mezi nejlepší na českém trhu, ale nespíme na vavřínech a stále hledáme a učíme se nové věci, nové oblasti a technologie.

AMI Praha a.s. slaví významné jubileum – jak hodnotíš vývoj firmy? Kde se firma po těch 25 letech nachází?

25 let AMI na trhu je lemováno desítkami spokojených zákazníků, skvělými projekty a skvělými lidmi, kteří v AMI vždy byli a jsou. Když jsem do firmy před 20 lety nastupoval, bylo nás asi 12 a byl to z dnešního pohledu docela punk. Nyní je nás cca 50, děláme velké projekty pro největší klienty v ČR a prosazujeme se v zahraničí. Přitom se pořád všichni známe jménem, všichni si tykáme a každý může přijít za každým a říct mu svůj názor. Firma se za ty roky hodně změnila, ale to nejlepší si zachovala. Za jedno z nejlepších rozhodnutí ve firmě považuji, že jsme před lety sesekali nabídku našich služeb, přestali se snažit dělat všechno a jasně si definovali, kdo jsme a co děláme – bezpečnost IT z pohledu přístupu uživatelů k informačním zdrojům. 

Působení AMI Praha a.s. je vcelku specifické – můžeš přiblížit, čemu konkrétně se AMI věnuje? Zmíníš i některé ze zajímavých projektů, na kterých se AMI Praha a.s. za dobu svého působení podílela?

Věnujeme se elektronické identitě v enterprise prostředí. S touto problematikou jsme začali již kdysi dávno s nástrojem pro správu identit rolí a oprávnění (Identity and Access Management) – to je alfa a omega našich realizací dodnes. Rozhodli jsme se další kompetence stavět kolem tohoto tématu jako takové puzzle, aby to do sebe zapadalo, byli jsme jasně identifikovatelní a přitom se mohli věnovat i dalším novým tématům té dané doby. Nyní nasazujeme nástroje pro řízení oprávnění administrátorů, pro řízení přístupů k dokumentům na koncových stanicích i v infrastruktuře, pro jednoznačnou identifikaci uživatele přes více faktorů apod. Dnes nám do toho silně vstupuje biometrika, neuronové sítě a strojové učení. Oprávnění už se nemusí nastavovat rigidně, ale na základě politik, dané situace a kontextu. Máme tady již funkční Bank ID, jehož jsme hrdým partnerem, ale jsou i další možnosti, jak jednoznačně identifikovat přistupujícího uživatele. Vše kolem elektronizace identity jde strašně rychle kupředu a my jsme u toho.

Co se týká projektů, těch zajímavých byla celá řada. Realizovali jsme svého času největší implementaci IDM v ČR co do složitosti a počtu připojených systémů. Máme za sebou implementace pro velké dinosaury ve státní správě i z korporátního prostředí, ale třeba také pro moderní flexibilní štiku v podobě Avastu. Kromě projektů v naší kotlině jsme se posunuli na západ a realizujeme zajímavé projekty v Německu a Beneluxu. Nasazujeme jak open-source nástroje, tak lídry trhu dle Gartner MQ. Od konkurence nás odlišuje počet realizací, jejich velikost, znalost mnoha nástrojů a možnost vybrat pro každého klienta ten správný. 

Rok 2020, ani ten letošní nezačal slibně. Celý svět a zejména ČR se potýká s pandemií Covid-19. Jak ty sám tuto situaci vnímáš? Změnilo se něco na poli byznysu? Jak AMI v tomto období funguje?

Je doba covidová a všichni jsme se v ní museli naučit nějak žít. V IT máme výhodu, že hodně práce jde dělat vzdáleně. Naši lidé pracují téměř všichni z domova, jinak se pro nás až tak moc nezměnilo. Ale velké firmy a instituce najednou potřebovaly dostat zaměstnance na home-office a zajistit jejich bezpečné vzdálené fungování. Na to téměř žádná z nich nebyla připravena. Kromě zajištění prostředků k fungování a základní bezpečnosti je najednou ještě více potřeba skutečně vědět, kdo se připojuje, kdy a odkud se připojuje, kam má mít přístup a na základě čeho. To vše kontextově vyhodnocovat a vyžadovat patřičnou sílu prokázání identity. A samozřejmě logovat pro případ potřeby nebo pro audit. Je potřeba konečně začít brát vážně další hrozby. Jsou tady ransomware útoky na nepřipravené instituce, které ale v této době jednoduše fungovat musí.

V IT je oproti jiným odvětvím problém více na druhé straně. Pořád je neskutečný boj o kvalitní lidi a tato doba dává jen omezené možnosti, jak udržet jejich vztah k firmě i mezi sebou. Je to hodně o kreativitě HR oddělení a naštěstí je vidět, že to naše kreativní je.

V osobním vnímání Covidu je to horší, v rodině nás to hodně zasáhlo. Osobně jsem založením matematik, umím nakreslit exponenciálu, a proto spoustu věcí, které se dějí kolem, nechápu. Ale to je na jiný rozhovor.

Co AMI Praha a.s. v nejbližší době čeká a co bys firmě popřál do dalších let?

Máme před sebou ohromně zajímavé projekty, ve kterých se snažíme propojovat naše znalosti napříč celou problematikou elektronické identity. Prakticky neustále narážíme na nové technologie, nástroje a přístupy, které generují nové možnosti a celou oblast posouvají zase o kus dál. 

AMI bych popřál, aby v tomto trendu nikdy nepolevila, aby se stále učila novým kouskům, aby jen nepřihlížela, účastnila se inovací, ale přitom si také zachovala svou vlastní identitu.