Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Netmancerka
Netmancerka

Netmancerka

Očima skenovala zeleně podsvícené výrobky. Ostatní rovnou ignorovala, nebude přece kupovat to, co je jinde levnější. Nakonec vzala jednu sklenici do ruky.

Píp. „Vaše CO2 stopa pro tento týden byla překročena.“ Kruci, ulevila si, samohyb asi dojel zpátky do garáže. Vrátila výrobek zpět. Takže, co mi zbylo? řekla si polohlasně pro sebe a zkoumala police skrz HUD svých brýlí, který jí začal sugestivně škrtat jeden výrobek za druhým. Nakonec vzala zavděk konzervou, která se choulila vzadu v regálu. Tak zas budou >>Fazole od vašeho oblíbeného místního farmáře<<, přečetla jízlivým tónem. Nesnášela tuhle zelenou politiku.

Cestou ke kase si všimla data v notifikační oblasti – 19.12.2035. Za týden má táta šedesátiny! Přepnula mód brýlí a šipky ji přivedly do sekce PC hry/Staré fláky. Fallout 4 za 49 uB, to je za hubičku – nebo spíše za jedno kafe. Jo, to by bodlo, povzdechla si. Brýle zablikaly a objevila se šipka k nejbližšímu nápojovému automatu, doprovozená informací: „Kafe na lačno Vám nedělá dobře na žaludek, Elis.“ Já vím já vím, zabrblala a došla k platebnímu terminálu. Přejela zápěstím a počkala, až kasa potvrdí její biometrii a vyběhla do chladné noci.

~~~~

Chytré oblečení zapnulo vyhřívání, takže jí nevadil ani drobný déšť, který se snášel ulicemi staré Prahy. Elis zpomalila, až úplně zastavila. Vnímala atmosféru místa a hlavou jí probíhaly události posledních týdnů.

Takže co dál?, pomyslela si. Od horního okraje jí začaly rolovat nadcházející osobní události, předpověď počasí a očekávané zprávy. Teď ne! Gestem vypnula brýle a schovala je do kapsy. Tohle si musím srovnat sama se sebou. Zhluboka se nadechla a rozběhla se do postranní uličky.

Okénko černého vozu se pomalu srolovalo. Dvě chladně modré oči sledovaly mizející stopy na mokré dlažbě. „Identita 1337 opustila sektor 737.“

~~~~

Ve vilkové čtvrti byl klid, jako každý pátek, když všichni odjeli na víkend z města. Světla lamp spolehlivě zalévala ulice žlutavým svitem. Přesto by jen málokdo zpozoroval tmavou siluetu u zídky jednoho z domů, nebýt namodralé záře, která jí osvětlovala obličej.

Elis chvíli pátrala očima v seznamu wifi sítí na obrazovce, než se na její tváři rozlil spokojený úsměv. MM.FromMe2U – věděla, že našla, co hledala. Klikla na název AP bodu a spustila slovníkový útok.

Vzpomněla si na přednášku na konferenci Security Prague s názvem „Bezpečnost sítí – člověk je nejslabší článek“. Alan Nowak v ní prezentoval své zkušenosti v pozici šéfa informatiky společnosti CyberShark. Znovu si vybavila, jak arogantním hlasem cupoval konkurenci za bezpečnostní chyby, které prosáknuly ven, a náležitě samolibě popisoval vlastní zabezpečení – VPN přístup s trojitým faktorem, časově i geolokačně omezený přístup, agentová DLP vrstva, čipy pod kůži pro sledování pohybu… A druhý den jí v e-mailu přistála nabídka, která se neodmítá. 100 Bitcoinů za jeden jediný soubor. A samozřejmě, pomyslnou posměšnou facku do tváře páně Nowaka.

Brýle na spánku jemně zavibrovaly. Aplikace pro sledování dopravy zaregistrovala auto v postranní ulici. Elis sklopila obrazovku právě včas, aby zůstala nezpozorována. Počkala, až auto přejede, a pak zkontrolovala stav: lamač hesel zahlásil úspěch. Přístup do wifi byl volný. Jo, pomyslela si Elis, člověk je nejslabší článek. Zvláště, pokud je tím člověkem rodinný příslušník.

~~~~

Pokračování ve druhé části.

Autor: Petr Gašparík pracuje posledních 7 let jako solution architect pro oblast řízení identit. Ve společnosti AMI Praha působí 19. rokem a má za sebou řadu významných IT projektů pro zákazníky z komerční i veřejné správy např. ČEZ ICT Services, Česká pošta, či Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Ilustrace: Nela Greisslerová