Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Není portál jako portál
Není portál jako portál

Není portál jako portál

Slovo portál pochází z latiny (porta) a označuje bránu, průchod, vstupní bod, rozcestník. Portálem z architektonického hlediska je označována většinou honosná vstupní brána, která má vytvořit první dojem o vlastníkovi. To samé můžeme říci i o webovém portálu, kde vzhled, logičnost uspořádání a funkčnost určuje první a později i další dojmy o jejím vlastníkovi.

Ve webovém světě můžeme označit téměř jakýkoliv web za portál. Nicméně opravdové portálové platformy, o kterých je dnes řeč, poskytují:

 • Vyhledávání a navigaci
 • Personalizaci
 • Redakční systém
 • Notifikace
 • Správu úloh a workflow
 • Skupinovou spolupráci
 • Integraci aplikací
 • Administraci
 • Bezpečnost

Portál většinou slouží jako integrační platforma a může poskytovat moduly pro přihlášení pomocí SSO, napojení externích rozhraní, propojení se sociálními sítěmi, může nabídnout platební brány a mnoho dalšího.

Rozdělení portálů

Portály lze rozdělit dle více pohledů, jedním z nejzákladnějších je vymezení dle klasifikace na portály horizontální (platforma nabízející široký záběr funkčností napříč všemi běžnými oblastmi) a portály vertikální (někdy též nazývané vortály), které jsou zaměřeny na specializovanou oblast a danou oblast probírají více do hloubky. Funkčnost portálu je navíc přizpůsobena jeho zaměření. Dalším rozdělení je možné podle zaměření portálu:

 • Osobní a sociální – většinou uživatelsky vytvořená stránka jako rozcestník na oblíbené stránky nebo zobrazení sledovaných dat (vývoj trhu, svátky, počasí, atd.)
 • Vládní – komunikace s občany
 • Kulturní – nabízející kulturní vyžití
 • Firemní – představující firmu, komunikace se zaměstnanci, zákazníky či okolními systémy
 • Obchodní – webové obchody, nákupní rádci, slevomaty, burzy, aukce, inzerce
 • Vyhledávací – agregující výsledky z více vyhledávačů
 • Komunitní – herní, filmové, sportovní, fanouškovské, warezové, atd.
 • A mnoho dalších

Gartner: Magic Quadrant for Horizontal Portals, 12 September 2013

Specifikace a standardy

Pro portálová řešení existuje specifikace portletů/webpartů/widgetů představující zásuvné rozšiřující moduly portálu. Standard portletů byl zaveden jako jednotné rozhraní pro softwarové vývojáře, které umožní jednu aplikační komponentu sdílet mezi více portály.

Každá programátorská platforma používá jinou specifikaci:

 • Microsoft nazývá specifikaci „web part“
 • Java používá specifikaci portletů (JSR-186, JSR-286)
 • PHP používá javascriptové widgety, integraci PHP aplikací dle stanovených postupů – každý portál používá jiné postupy

Pro jednoduchost používejme pojem portlet pro označení okenní aplikace, kterou je možné vložit do stránky portálu.

Jaké vybrat portálové řešení

Pokud vybíráte nové řešení pro všechny vaše webové stránky, pak právě portálová platforma může být tou správnou cestou. Při rozhodování o implementaci portálu je dobré brát ohledy jak na funkční požadavky, tak i na nefunkční požadavky (propustnost, odezvu, spolehlivost, …) a nakonec samozřejmě na cenu implementace, nasazení a provozu. Například pro jednoduchou prezentaci firmy není rozumné investovat do drahé portálové platformy nabízející funkčnost, která nebude v jednoduché firemní prezentaci využita.

Výběr portálového řešení nemusí být snadný a obecná pravidla pro výběr neexistují. Jednou z možností je např. zjistit, jaké řešení používaná vaše konkurence. Získáte tím přehled nejen o používaných a oblíbených technologií či přístupech k řešení, které chcete provozovat, ale také můžete zjistit, zda dané řešení odpovídá vašim představám a požadavkům.

Pro jednoduchost uvádíme tři nejběžnější směry výběru portálu:

PHP portál

PHP portál nabízí jednoduchý systém nasazení. Má často velkou komunitu programátorů. Nabízí velké množství rozšíření. PHP je jazyk velice oblíbený pro svou jednoduchost,  multiplatformost a obrovskou podporu v hostingových službách. Portál je většinou nabízen zdarma a pod svobodnou softwarovou licencí.

Vše vypadá skvěle, ale existují také stinné stránky tohoto řešení. Mnoho lidí, kteří se považují za programátora v PHP, neumí dodržovat dobré programátorské postupy a každý přistupuje k řešení jinak. PHP aplikace nebo portály je pak nesnadné spravovat, rozšiřovat nebo zabezpečit pro svou roztříštěnost a nejednotnost. Můžete také narazit na menší propojitelnost a podporu standardů s vaším stávajícím prostředím.

Tento typ portálů je vhodný pro nasazení osobních, komunitních portálů nebo portálů do menších až středních firem s nevelkými požadavky na integraci stávajících nebo budoucích systémů. Nejznámějšími představiteli těchto portálů jsou: Joomla a Drupal.

Portál jako služba (hosting)

Velké softwarové firmy jako Microsoft, Google, Apple, Amazon nabízejí online portálovou/aplikační platformu. V rámci této platformy poskytují hardware, výpočetní kapacitu, diskovou kapacitu, zálohování, kancelářské aplikace, podporu spolupráce, aplikační rozhraní a programovací platformu, na které můžete vybudovat celé své portfolio služeb, či vedení své kanceláře.

Tento portál je především určen pro menší a střední firmy, které chtějí mít svojí kancelář online a nechtějí mít starost o hardware či zálohování a případnou obnovu dat a vystačí si s nabízenými aplikacemi a rozhraním. Tuto platformu využívají i ve velkých podnicích nebo korporacích jako samostatnou komponentu pro online kancelář, výborné možnosti spolupráce a správu dat.

Cena provozu portálu je většinou určena množstvím využívaných prostředků:

 • Objem přenesených dat
 • Využitá disková kapacita
 • Čas využití procesoru
 • Počet požadavků na poskytnutá rozhraní

Pokud nejsou překročeny základní limity, je možné provozovat portál i zcela zdarma.

Enterprise portál

Enterprise/Podnikový portál nabízí oproti PHP portálům velké integrační možnosti, robustnost, větší bezpečnost, je lépe modularizován, implementuje více standardů, je vhodný pro nasazení do doménového prostředí, umožňuje použití cloudového řešení, je programován v jazycích používaných v enterprise sféře a nabízí programování modulů ve více jazycích. Vývoj aplikací je více standardizován a má definovány jednoduché a jasně definované rozhraní. Používané programovací jazyky mají lepší standardizovanost a styl vývoje.

Enterprise portál nabízí široké použití od osobních nebo komunitních portálů až po korporátní weby a intranety. Častou překážkou je cena řešení, ale dále ukážeme, že existují řešení, která je možné pořídit zdarma a jsou tak vhodná i pro nasazení do menších společností.

Každá větší IT firma nabízí ve svém softwarovém portfoliu enterprise portálové řešení. Pro příklad můžeme uvést názvy portálových řešení firem, které jsou považovány za lídry v oblasti horizontálních portálů:

 • Microsoft: Sharepoint (C#, WebParts, ASP, .NET, IIS, SQL Server, AD)
 • IBM: WebSphere portal (Java, Portlet, DB2)
 • Oracle: Oracle WebCenter (Java, Portlet, JSF – Oracle ADF, Oracle DB)
 • Liferay: Liferay portal (Java, Portlet, JSP)
 • SAP: SAP NetWeaver Portal (ABAP, C, C++, Java)

Každý jmenovaný portál má své výhody i nevýhody. Například, pokud máte současnou firemní IT infrastrukturu převážně postavenou na řešení od Microsoftu, pak může být výhodné použít portál Sharepoint, který je silně provázán s technologiemi a servery Microsoftu. Na druhou stranu, taková implementace do prostředí, které nepoužívá technologie a servery Microsoftu, nedává smysl, jelikož pro integraci Sharepointu je třeba připravit prostředí, které může být na počáteční investice drahé – jako licence pro serverová řešení, databáze a AD.

Každé enterprise portálové řešení nabízí integraci rozličných komponent a rozhraní, ale většinou je portál nejpřipravenější na integraci komponent, technologií a serverů vyvíjených danou firmou.

Cenová a licenční politika je v každém řešení natolik rozdílná (a velice často měněna verzi od verze), že nemá smysl zabývat se cenovou a licenční problematikou v rámci tohoto článku. Existuje i možnost pořídit enterprise portál zdarma, ale většinou nenabízí tolik funkčností a nemá zákaznickou podporu, jako placená verze.

Dobrou prodejní strategii, podle našeho názoru, zvolil jeden z lídrů mezi enterprise portály, společnost Liferay, která vyvíjí komunitní verzi s licencí LGPL a zdarma. Tím získává popularitu a vytváří velkou komunitu uživatelů a programátorů, kteří se podílejí na vývoji. Liferay také nabízí placenou enterprise edici, která je lépe udržovaná, nabízí komponenty zjednodušující správu portálu a hlavně nabízí službu podpory zákazníků.

Závěr

Výběrem správného portálového řešení můžete zajistit vaší firmě konkurenceschopnost a rychlou reakci na aktuální trendy. V případě, že stále nevíte pro jaké řešení se rozhodnout, existuje na trhu spousta firem, které se integrací a nasazováním portálů živí. AMI Praha je jednou ze společností, která je schopná svým zákazníkům pomoci s výběrem a nasazením portálového řešení.

Autor: Jiří Stuchlík

Článek byl publikován v časopise IT Systems 5/2014.