Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Moderní řízení: Černé duše ve firmě, spící účty a jak to řešit
Moderní řízení: Černé duše ve firmě, spící účty a jak to řešit

Moderní řízení: Černé duše ve firmě, spící účty a jak to řešit

Ve firmách sílí požadavky na zvýšení bezpečnosti. Pro jejich splnění se zavádí automatizace, čímž se odstraňují chybové faktory manuální správy uživatelů. Z jednoho centrálního místa, kterým je identity manager, se snáze vynucují silnější bezpečnostní politiky. Automatizace a centralizace znamená méně práce pro administrátory, kteří nemusí řešit zřizování, rušení a modifikaci jednotlivých přístupů a mohou se věnovat jiným a kreativnějším věcem. Noví zaměstnanci se navíc dostanou rychleji ke svým přístupům.

Černé duše ve firmě, spící účty a jak to řešit

Na zavádění identity managementu tlačí legislativní požadavky, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o bankách, zákon o základních registrech, opatření ČNB, energetický zákon a existují i speciální zákony pro firmy kotované na burze. Následují požadavky normativní, například řízení bezpečnosti informací, a existují také standardy pro firmy pracující s platebními kartami.

Společnost PwC uvádí, že 80 % velkých společností zaznamenalo v roce 2013 bezpečnostní incident, který zavinili zaměstnanci. A společnost Trustwave tvrdí, že průměrně trvá 173,5 dne, než se útok objeví. „Tato doba se spíše prodlužuje na 200 dnů, jak ukazují příklady z praxe,“ říká Jiří Vitinger, solution architekt ze společnosti AMI Praha, pro kterou je od roku 2008 identity management hlavním byznysem. Nastavovali tento systém například v České poště, v Raiffeisenbank, ve Skupině ČEZ… Identity management je totiž vhodný především pro střední a větší společnosti, které spravují velký objem uživatelů, kde snadno dojde k přehlédnutí „černých duší“ (tj. uživatelských účtů, které zůstaly po bývalých zaměstnancích) a případným únikům dat.