Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Evidence úvěrů pro CAC LEASING
Evidence úvěrů pro CAC LEASING

Evidence úvěrů pro CAC LEASING

Nejnovějším přírůstkem v intranetu CAC LEASING je evidence bankovních úvěrů a termínovaných vkladů pro oddělení Treasury.

Aplikace měla dva základní cíle:

  • vytvořit konsolidovanou datovou základnu pro sledování úvěrových a tržních rizik v celé HVB Group dle Basel II,
  • nahradit současnou evidenci v MS Excel a poskytnout oddělení Treasury funkcionalitu a uživatelský komfort minimálně v té míře, na jakou jsou z Excelu zvyklí.

Tyto cíle vyžadovaly podrobit stávající prostředí důkladné analýze, zejména s ohledem na konsolidaci existujících dat s požadavky Basel II, algoritmy splátkových kalendářů apod.

Aplikace byla připravena během dvou měsíců a oproti dosavadní evidenci v Excelu umožňuje generování splátkového kalendáře pro úvěry s ohledem na specifika různých bank i typů úvěrů nebo hlídání sumy úvěrů proti výši úvěrového rámce dané banky.