Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Evidence pošty pro CAC LEASING
Evidence pošty pro CAC LEASING

Evidence pošty pro CAC LEASING

Evidence došlé pošty je další aplikací AMI Praha a.s. vytvořenou pro intranet jedné z našich největších leasingových společností CAC LEASING.

Jejím hlavním posláním je elektronická evidence různých druhů došlé pošty, avízo oddělením o došlé poště, dokumentace převzetí pošty na podatelně a archivace záznamů.

Díky nasazení této aplikace bylo možno přestat používat pět centrálních evidenčních knih a několik knih na oddělení.

Aplikace má další perspektivu v podobě nasazení na pobočky CAC LEASING a doplnění o další funkce. Architektura s nasazením na více poboček počítá.

Zdeněk Rybnikář, organizační oddělení CAC LEASING

257 091 111, zdenek.rybnikar@cac.cz