Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha AMI Praha a.s. získala certifikaci ISO 20000-1
AMI Praha a.s. získala certifikaci ISO 20000-1

AMI Praha a.s. získala certifikaci ISO 20000-1

Jako další krok ve zlepšení a standardizaci servisních služeb se AMI Praha a.s. rozhodla v roce 2011 zavést normu ISO 20000-1. Projekt se podařilo úspěšně dokončit začátkem měsíce května.

„Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality služeb poskytovaných servisem a nastavením podle best practices ITIL (IT Infrastructure Library). Rovněž jsme chtěli vytvořit předpoklady pro zlepšování služeb servisu přesnějším měřením plnění SLA.“ vysvětluje Tomáš Čihák, ředitel servisu.

 „Z pohledu obchodu je pro nás klíčový spokojený zákazník, k čemuž můžeme přispět vyšší kvalitou servisních služeb, a také schopnost dosáhnout souladu s výběrovými řízeními, u nichž se objevují kvalifikační předpoklady na certifikaci ISO 20000-1“ hodnotí přínos projektu Petr Urban, obchodní ředitel.