Novinky

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha AMI a povodně

AMI a povodně

AMI nebyla povodněmi nijak dotčena a její provoz i provoz jejich serverů nebyl nijak přerušen.
AMI věnovala konkrétním občanům postiženým povodněmi peněžité dary přesahující v souhrnné výši 50.000Kč